Over ons

Mensen willen graag zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen. De overheid stimuleert dat ook. maar hoe dat thuis er over tien of vijftien jaar uit moet zien zal in de loop der jaren veranderen. Dat betekent dat u vooruit moet kijken. En dat u nu al zult moeten nadenken over verbeteringen een aanpassingen aan uw huis.

Stichting Zilver Wonen wil ouderen en hun omgeving bewustmaken tijdig na te denken en maatregelen te nemen om zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Dat doen we o.a. door  publiciteitscampagnes, een online platform, onderzoek en  het organiseren van informatiemarkten en voorlichtingsmiddagen samen met lokale partijen en landelijke partners.

Naast onderzoek om ouderen te laten nadenken over aanpassingen aan hun huis, beheert stichting Zilver Wonen ook het digitale plat­form zilverwonen.nl. De stichting is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners van de stichting ZW zijn onder meer ANBO (o.a. onderzoek en individuele adviezen over langer thuis wonen, Rabobank (o.a. ouderenadviseurs, lokale voorlichtingsmarkten), Uneto-VNI (o.a. adviezen en installatie op maat van badkamer tot lifttrap via de Comfortinstallateurs) en Evident P.R. (management van de stichting en communicatie).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter:

Coen Staal, voorzitter st. Zilver Wonen

Telefoon: 033 455 8778

Mobiel: 06 5179 1577

E-mail: coen@stichtingzww.nl

Onze missie

Als stichting willen we ouderen bewust maken van het belang om vroegtijdig na te denken over langer thuis wonen. Op onze website informeren we u over de stappen die u kunt nemen om veilig en comfortabel thuis te blijven wonen, ook als u ouder wordt. 
 

We doen hier ook onderzoek naar. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzocht hoe 60-plussers zichzelf zien als het gaat om maatregelen die ze (willen) nemen om in de toekomst langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Vinden ze zichzelf afwachtend of juist proactief? Vervolgens zijn de ondervraagden ingedeeld in 4 categorieën te weten: Struisvogel, Onzekere, Realist en Levensgenieter.

Maar liefst 68% van degenen die zich herkennen in de “Struisvogel” heeft geen enkel idee welke maatregelen ze zouden moeten nemen wanneer ze minder mobiel worden. Ook de “Onzekere” scoort hier met 65% hoog, terwijl de meer proactief ingestelde ouderen, de “Levensgenieters” en “Realisten”, wat beter scoren met resp. 55% en 56%, maar nog steeds in meerderheid niet weet wat te doen.

 

Onze tips

1. Begin op tijd met nadenken over straks

2. Onderneem actie en zorg dat u op tijd de juiste hulpmiddelen in huis heeft

3. Oriënteer u alvast op grote aanpassingen aan uw huis, verbouwing of misschien zelfs een verhuizing.

Zorg voor een comfortabele

en veilige woonsituatie